Wykorzystanie badań nieniszczących w obiektach i instalacjach przemysłowych

badania nieniszczace

Podstawą budownictwa przemysłowego oraz przemysłu petrochemicznego i stoczniowego są konstrukcje spawane. Ze względu na wysokie wymagania jakościowe stawiane materiałom hutniczym, używanym do realizacji prac, każda dostawa musi być poparta atestami, a razie wątpliwości odnośnie właściwości i składu – dodatkowo badaniami metalograficznymi. Złącza spawane konstrukcji stalowych są przed odbiorem poddawane rygorystycznym testom. Instalacje, które pracują, mają wyznaczone terminy przeglądów technicznych, których zakres musi obejmować diagnostykę układu. Ten szeroki zakres prac w wielu gałęziach przemysłu nie byłby możliwy do zrealizowania bez badań nieniszczących NDT.

Badania NDT na nowych inwestycjach i remontach

Metoda badania nieniszczącego określana jest w planie kontroli i badań (ITP, QUIP) lub w dokumentacji technicznej. Dobór metody jest uzależniony od:

  • warunków pracy instalacji,
  • możliwości technicznych,
  • dostępności badanego złącza,
  • kosztów.

Często określa się procentowy udział badań na danym rodzaju złącz, na przykład powierzchniowe badania penetracyjne PT wykonywane są w 100%, natomiast objętościowe badania radiograficzne RT w 10%.

Badania materiałów

Zdarza się, że wynikłe w trakcie prac wady spawalnicze mają swoją przyczynę w materiale rodzimym, którego skład nie zawsze jest zgodny z deklarowanym przez dostawcę. Dostawy mogą również budzić wątpliwość już na etapie odbioru na magazynie. Często inwestorzy, dbając o bezpieczeństwo przyszłych konstrukcji, profilaktycznie sprawdzają wybrane partie materiałów. Badania NDT umożliwiają weryfikację zgodności deklarowanych na dokumentach jakości parametrów z rzeczywistymi. Prawidłowo wykonane badania zawartości ferrytu FT lub badania identyfikacji materiału PMI pozwalają zidentyfikować materiał i porównać otrzymany wynik badań z normą, lub deklaracją producenta, natomiast badania ultradźwiękowe UT i badania penetracyjne PT wykrywają nieciągłości i pęknięcia, zarówno wewnątrz materiału, jak i w jego powierzchniowych warstwach.

Sprawdź też: badania nieniszczące Gdańsk

Badania inspekcyjne na obiektach pracujących

Oddane do użytku obiekty muszą być poddawane regularnym, okresowym przeglądom. W niektórych przypadkach nie ma możliwości zatrzymania instalacji lub opróżnienia zbiornika. Z pomocą przychodzą tu wybrane metody badań nieniszczących, na przykład badania ultradźwiękowe UT, badania szczelności TT, lub ultradźwiękowe badania grubości UTT, które bez ingerencji w badany obiekt określą stopień jego zużycia, lub ubytki grubości ścianki, spowodowane oddziaływaniem przechowywanego lub transportowanego w instalacji medium. Nowoczesne badania radiograficzne, z wykorzystaniem techniki radiografii cyfrowej, dają możliwość mapowania korozji wewnątrz obiektu, na przykład rurociągu, bez zdejmowania izolacji oraz monitorowania newralgicznych obszarów.

Mapowanie korozji – badania nieniszczące

Warunki prawidłowo wykonanych badań nieniszczących

Badania nieniszczące to nie tylko sprawdzanie materiałów, obiektów i instalacji na różnych etapach cyklu życia. Mogą być również wykorzystane do rozwiązywania problemów technologicznych, wykrywania przyczyn wad spawalniczych, czy przeprowadzania audytów konstrukcji spawanych. Wykonujące badania nieniszczące laboratorium musi spełniać szereg kryteriów, określonych normą PN-EN ISO/IEC 17025. Organizacja pracy, zachowanie bezstronności i zagwarantowanie klientowi poufności, jak również zapewnienie kompetencji pracowników, nadzór nad wyposażeniem, realizacja badań i opracowanie wyników pomiarów są przedmiotem licznych audytów, potwierdzonych certyfikatami uznania laboratorium, lub akredytacją PCA. Klient, korzystający z usług akredytowanego laboratorium ma gwarancję wykonania zlecenia w sposób rzetelny, przez wykwalifikowany, certyfikowany personel, posiadający wiedzę i doświadczenie.Podobne tematy

Zostaw Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *