Jak zrobić tabelę w Excelu 2020

Jak zrobić tabelę w Excelu 2020

Użycie polecenia Tabela na karcie Wstawianie wstążki w celu utworzenia tabeli jest proste. Dzięki niemu uzyskasz dostęp do narzędzi, elementów i opcji stylu tabeli. Do utworzenia tabeli można również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + T lub Ctrl + L.

Możesz również utworzyć tabelę z niestandardowym stylem tabeli. Tabela składa się z wiersza nagłówka, korpusu kolumn i wiersza całkowitego. Każdy wiersz może zawierać tekst, formułę lub pustą komórkę. Użycie własnego stylu tabeli pozwala na dostosowanie wyglądu i sposobu działania tabeli.

Możesz wybrać całą kolumnę, najeżdżając kursorem myszy na komórkę w tabeli. Zaznaczenie pierwszej komórki w kolumnie ułatwia zaznaczenie całej kolumny. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisz Shift podczas najeżdżania na komórkę. Jeśli jest to pusta komórka, może być konieczne wielokrotne kliknięcie.

Następnie należy zdefiniować nagłówki tabeli. Aby to zrobić, kliknij kartę Projektowanie narzędzi tabeli. Tabela powinna wyglądać jak na poniższym obrazku. Upewnij się, że zaznaczyłeś pole wyboru „Moja tabela ma nagłówki”. W przeciwnym razie skończysz z tabelą z generycznymi nagłówkami kolumn.

Zakładka Projektowanie tabeli znajduje się pod zakładką Narzędzia. Można tam uzyskać dostęp do polecenia Konwertuj na zakres. Wybranie tego polecenia spowoduje automatyczną konwersję tabeli na zwykły zakres. Utracisz jednak projekt formatowania. Po przekonwertowaniu tabeli możesz wybrać jej usunięcie lub użyć domyślnej nazwy.

Formularz wprowadzania danych to świetny sposób na wprowadzenie danych do tabeli. Jest to zadanie czasochłonne i może być podatne na błędy. Excel zapewnia jednak sposób wprowadzania danych za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu. Formularz tabeli pozwala wprowadzać dane z klawiatury zamiast nawigować po wierszach.

Możesz również użyć funkcji Odniesienia strukturalne tabeli. Odniesienia te pojawiają się w menu Intellisense podczas pisania formuł. Odwołania te odnoszą się do całej tabeli, a nie tylko do wiersza nagłówkowego czy numerów kolumn. W przypadku tabeli można użyć tych odniesień do sortowania danych. Na przykład kolumna Sumy będzie uważana za normalny wiersz, jeśli w wierszu Sumy znajduje się komórka z tekstem Suma.

Gdy masz już tabelę w Excelu, możesz jej użyć do przechowywania danych i ułatwienia korzystania z niej. Następnie możesz ją modyfikować w razie potrzeby. Możesz również zmienić jej nazwę, używając tej samej procedury, której użyłeś podczas tworzenia jej za pierwszym razem. Istnieje kilka sposobów na zmianę nazwy tabeli. Możesz to zrobić poprzez wstążkę, wystarczy wybrać Narzędzia tabel > Menedżer nazw na wstążce.

Tabela przestawna to kolejne przydatne narzędzie do analizy dużych zbiorów danych. Podsumowuje ona zależności między zmiennymi kategorycznymi. Tworzenie tego typu tabeli umożliwia funkcja PivotTable programu Excel. Przycisk PivotTable znajduje się na karcie Wstawianie. Po jego kliknięciu w komórce E2 zostanie utworzona pusta tabela. Po zakończeniu możesz zmienić wartości, klikając przycisk „Ustawienia pola wartości”.

Podobne tematy

Zostaw Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *